Monitorul Oficial Local

Statutul unitatii administrativ-teritoriale

Statutul UAT Gradistea Link

Regulamentele privind procedurile administrative

Regulament de ordine interioara. Descarca

Codul de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual Descarca

Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul Comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca

Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Gradistea Regulament Anexa 1 Anexa 2

Hotararile autoritatii deliberative

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative Link

Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative Link

Dispozitiile autoritatii executive

Registrul pentru evidenta Dispozitiilor autoritatii executive Link

Registrul pentru evidenta proiectelor de Dispozitii ale autoritatii executive Link

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de Dispoziții ale autoritatii executive Link#

Documente si informatii financiare

Bugetul local Link               Bilanturi contabile Link

Alte documente

a) publicarea Registrului privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris Descarca#

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotararilor autoritatii deliberative si dispozitiilor autoritatii executive, numai in cazul celor cu caracter normativ Descarca#

c) informarea in prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale Link

d) informarea in prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ Link

e) publicarea minutelor in care se consemneaza, in rezumat, punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta publica Link

f) publicarea proceselor-verbale ale sedintelor autoritatii deliberative Link

g) publicarea declaratiilor de casatorie Link

h) publicarea oricaror altor documente neprevazute la lit. a)-g) si care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunostinta publica Descarca#

i) publicarea oricaror altor documente neprevazute la lit. a)-h) a caror aducere la cunostinta publica se apreciaza de catre autoritatile administratiei publice locale ca fiind oportuna si necesara Descarca#